Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Novinky - aktualizace

2019

 13.1.2019 jsem zapsal nácvik obran s Martinem Pleskačem do sekce ,,výcvik''

 

2018

 Novinky - aktualizace

17.12.2018 Zveme všechny členy Kynologického klubu Rájec-Jestřebí na Výroční členskou schůzi, která se bude konat dne 27.1.2019 v 10 hodin v klubovně na cvičišti . Těšíme se na vás, účast členů je důležitá, občerstvení zajištěno.

  15.12.2018  informace o obranách zapsány do sekce ,,výcvik''

5.11.2018 Zapsáno info a výsledky Závodu o Putovní pohár Memoriál Oldřicha Kaly, který se konal dne 28.10.2018 do oddílu "Závody". Všem závodníkům ještě jednou gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů. 

15.10.2018 Doplněno info ke zkouškám, které se konaly dne 14.10.2018 do oddílu "Úspěchy našich členů" a zkoušky do oddílu "Naši členové a jejich psi"

 14.10.2018 zapsány další obrany do sekce ,, výcvik ''

 

11.10.2018 Zapsány termíny brigád do oddílu "brigády"

6.10.2018 Zapsán termín obran do sekce ,,výcvik''

 

22.9.2018 Přidáni sponzoři závodu Závod o Putovní pohár - Memoriál Oldřicha Kaly v oddíle "závody"

 

3.9.2018    Doplněna informace o brigádě do oddílu "brigády"

                  Doplněny  zkoušky a info do oddílu "Naši členové a jejich psi"

27.8.2018 Přidány propozice na Závod o Putovní pohár - Memoriál Oldřicha Kaly do oddílu "závody"

20.8.2018 Přidáno info do oddílu "výcvik"

 15.9.2018 Vložen termín obran do oddílu ,,výcvik''

 8.9.2018  zapsány obrany do bloku ,,výcvik''

 

6.8.2018 Přidany obrany do oddílu ,,výcvik''

 

23.7.2018 - zapsán termín zkoušek do oddílu "zkoušky".

 19.7.2018  Přidáno info do kolonky výcvik - obrany.

 24.6.2018  zapsán trenik obran do oddílu ,, výcvik ''

   10.6.2018 dopsána obrana do kolonky ,, výcvik ''

 5.5.2018 zapsal jsem do kolonky ,, výcvik '' další obrany a do ,, úspěchy našich členů '' zkoušky.

 25.4.2018 Dnešní obrany jsou z technických důvodu ZRUŠENY !!!

 22.4.2018 zapsán trenik obran do sekce ,, výcvik ''

 16.4.2018 zapsal jsem do ,,Brigád'' termín brigády a do ,,výcviku'' další obrany.

   5.4.2018 do ,,výcviku'' jsem zapsal obrany .

  29.1.2018 zapsal jsem konánní zkoušek do oddílu ,,zkoušky''  závod MSKS a M MSKS do oddílu ,,závody''

 2017

 10.12.2017 zapsán termín Výroční členské schůze na úvodní stránku.

 6.11.2017 Jsem přidal do sekce ,, Zavody '' hodnocení a výsledky závodu , do ,, Fotogalerie '' fotky ze závodu.

 22.10.2017 zapsány obrany do sekce ,,výcvik'' a do ,, brigády '' aktuální brigáda .

 16.10.2017 zapsány zkoušky do ,,Úspěchy našich členů'' a do ,,Naši členové a jejich psi''

                 Dále zapsány obrany do kolonky ,, Výcvik ''

  7.10.2017 zapsán trenik obran s figurantem panem Martinem Pleskačem do kolonky výcvik.

24.9.2017 do zkoušek zapsaná změna zkoušky a do výcviku trenik obran.

   10.9.2017 zapsání  výcviku obran do kolonky ,, výcvik ''

 29.7.2017 Informace o brigádě zapsána do oddílu ,, Brigády ''

 20.7.2017  doplněn kalendář zkoušek a závodů , dopsáno do oddílu ,,Uspěchy našich členů'' a do ,,Naši členi a jejich psi'' zkouška MZŘ

 2.7.2017 zapsána informace o treninku obran do kolonky ,,Výcvik ''

8.5.2017 zapsán tranik obran do oddílu ,, Výcvik '' a zkoušky z dnešního dne do ,,Úspěchy našich členů ''

18.4.2017 zapsaná brigáda do kolonky ,, brigády ''

16.4.2017 zapsán trenik obran do kolonky ,, výcvik '' a termín zkoušky do kolonky ,, zkoušky ''

 26.3.2017  do sekce brigády , zapsána první brigáda letošního roku.

 29.1.2017 doplněn seznam členů ke dni 29.1.2017 do sekce ,, Naši členové a jejich psi ''

 23.1.2017  doplněni členů do ,, Naši členové a jejich psi '' 

 8.1.2017 úprava v kolonce ,, Naši členové a jejich psi ''

2016

  10.11.2016 zapsán trenik obran do ,, výcvik ''  a plánovanou brigádu do ,, brigády ''

 31.10.2016 dopsány zkoušky NZŘ do ,, Úspěchy našich členů '' a ,,Naši členové a jejich psi '' Také doplněna naše nová mladá členka .

 16.10.2016 do rubriky ,, Úspěchy našich členů '' a ,, Naši členové a jejich psi '' jsem dopsal zkoušky MZŘ a do oddílu ,, výcvík '' trenik obran .

 3.10.2016 do kolonky ,, Úspěchy našich členů '' info o zkoušce a do ,, Naši členové a jejich psi '' dopsána 'výstava .

 1.10.2016  byl zapsán trenik obran do kolonky ,, výcvik '' 

22.9.2016

V kolonce výcvik jsem zapsal výcvik obran. V této kolonce budou vždy psány termíny obran.

 

 18.9.2016 jsem zapsal výsledky ,,Memoriálu Oldřicha Kaly'' do kolonky ,,Závody'' a přidal fotky do ,, Fotogalerie ''

11.9.2016 Dopsal jsem zkoušky do ,, Naši členové a jejich psi '' a do ,,Úspěchy našich členů''

 4.9.2016 V kolonce ,,Brigády '' jsem napsal pozvánku na brigádu.

 8.6.2016  zapsal jsem termíny zkošek na 2.pololetí  2016  do kolonky ,, zkoušky - přihlášky ''   a závod  do kolonky  ,, závody ''

 4.6.2016 jsem doplnil informace do sekci   ,, brigády ''       ,,úspěchy našich členú ''                                                                              a ,, naši členové a jejich  psi ''

29.5.2016 jsem dopsal do sekce ,,Úspěchy našich členů'' a ,,Naši členové a jejich psi'' bonitaci našich členů.

8.5.2016 přidal jsem termín obran do ,,Výcviku'' dále zkoušku do ,,úspěchy našich členů''     a do ,, našich členů a jejich psi''
23.4.2016 jsem dopsal do kolonek ,,Úspěchy našich členů''  a  do  ,,Naši členové a jejich psi ''  zkoušky NZŘ . Do kolonky ,, brigády '' jsem napsal termín brigády a do ,, výcviku'' obrany.

2.4.2016 Přidal jsem zkoušky do kolonky úspěchy našich členů a obrany do kolonky výcvik.

20.3.2016 Do kolonky Fotogalerie jsem přidal foto členů kurzu poslušnosti.
9.3.2016 Přidal jsem poslední dva členy do kolonky  ,,Naši členové a jejich psi ''
10.2.2016  Doplnil jsem videa našich členů z výběrového závodu MSKS do kolonky : videa
6.2.2016  Změnil jsem foto naší klubovny na úvodní straně.
5.2.2016  Zapsal jsem odkaz na videa do sekce : videa

16.1.2016 Doplnil jsem termíny zkoušek na 1.pololetí 2016 do sekce ,, zkoušky - přihlášky ''

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015

 

31.12.2015 Zapsal jsem  výroční členskou schůzi do  akce klubu .

25.10.2015 Dopsal jsem další zkoušky do kolonek ,, úspěchů našich členů '' a do ,, naši členové a jejich psi ''

10.10.2015  Zapsal jsem zkoušky do  úspěchy našich členů  a  do naši členové a jejich psi .

21.9.2015  Vloženy  informace  závodu o putovní pohár  ,, Starosty města Rajce - Jestřebí '' do  sekce  Závody - propozice , přihlášky  a  fotky ze závodů do  Fotogalerie .

14.9.2015  Provedena úprava termínu zkoušky do  sekce ,, Akce klubu ''

16.8.2015  Na úvodní stranu je napsána mimořádná schůze a do sekce brigády zapsána pozvánka na brigádu před pohárem .

16.7.2015  přidal  jsem  informace  na  závod  do : Závody - propozice , přihlášky .

12.7.2015  zapsal jsem zkoušky do kolonek : naši členové a jejich psi  , úspěchů našich členů  a  dodal foto do fotogalerie .

10.6.2015  vložil  jsem  kalendář  akcí  zkoušek a  závodů  MSKS  do  Akce  klubu

23.5.2015  zapsány zkoušky do úspěchy našich členů  a doplněny do našich členů a jejich psů .

11.5.2015 přidána druhá brigáda v tomto roce do kolonky Brigády.html

10.4.2015  Přidána brigáda  do sekce  Brigády .

22.2.2015  Úprava v sekci Naši členové a jejich psi .

16.2.2015  Doplnil jsem fotku  našeho člena do sekce Naši členové a jejich psi.

25.1.2015  Opraveny a doplněny  Naši  členové  a  jejich  psi .

18.1.2015  Zapsáno očkování a kontrola očkovacích průkazů na úvodní stranu a přidání propozic závodu do sekce   Závody - propozice , přihláška. 

12.1.2015  Vložen kalendář akcí na 1. pololetí a úprava sekce výboru klubu.

11.1.2015  Upravil jsem kolonku naši členové a jejich psi .

3.1.2015   Do úvodu zapsána pozvánka na výroční členskou schůzi .

24.11.2014  dopsáno do sekcí  úspěchy našich členů naši členové a jejich psi zkoušku našeho člena Rudolfa Vally . 

16.11.2014 zapsaná brigáda do sekce Brigády.

27.10.2014 doplněny informace do kolonek brigády , úspěchy našich členů a fotogalerie.

19.10.2014  dopsal jsem do Úspěchů našich členů  Naši členové a jejich psiposlední zkoušku konanou na našem cvičišti v tomto roce.

11.10.2014 do sekcí  Úspěchy  našich  členů  a  naši  členové  a  jejich  psi  dopsány  zkoušky

5.10.2014  zapsal jsem do kolonek úspěchy našich členů a naši členové a jejich psi, zkoušku naší členky paní Jany Bezděkové .

8.9.2014  Opraveny  termíny  zkoušek v sekci  akce klubu.

31.8.2014  Zapsána  brigáda  do  kolonky  brigády .

11.8.2014  přidal jsem grilovačku do akce klubu.

23.7.2014  do sekce  Úspěchy našich členů  a  Našich  členů  a  jejich  psi  doplněny  výstavy  u  členky  Hany  Šindelkové.

18.7.2014  Doplněn  plán  akcí  na  druhé  pololetí do  Akce  klubu .

13.7.2014  Dopsána brigáda do sekce Brigády . Pozor ! ! !   Brigáda  z   technických důvodů  zrušena .

8.6.2014 Zapsaná brigáda do kolonky brigády.

26.5.2014  Dopsány zkoušky do sekce Úspěchy našich členů a Fotogalerie .

14.5.2014  Do sekce brigády přidána informace o brigádě.

11.5.2014  Pozor !!!   Zkouška NZŘ , která se měla konat  v  sobotu 24.5.2014  se  bude konat v nedělu 25.5.2014  Pravidelný nedělní výcvik odpadá.

6.5.2014 Přidány zkoušky do Úspěchů našich členů a do fotogalerie.

2.5.2014  Kynologický klub děkuje panu ing. Renému  Braunšlégerovi  za poskytnutí věcného daru a těšíme se na další spolupráci.

8.4.2014  Pozor !!!  Stopařský  závod , který  se  měl  konat  20.4.2014  se  pro  nedostatek  startujících  ruší !

5.4.2014  Zapsány  zkoušky  do  Úspěchů našich členů  a  přidány  fotky  do  fotogalerie  a  ostatní  na  Rajče - zde !

24.3.2014  Do oddílu brigády a akce klubu přidány nové informace.

15.3.2014   Doplněny iniciály některých členů v sekci Naši členi a jejich psi.

10.2.2014  Přidal  jsem  fotky  nových  členů  do  Našich  členů  a  jejich  psů .Ostatní  iniciály  dopíši  po  dodání.

2.2.2014  Vložena  brigáda  do  sekce Brigády  a  provedena  aktualizace  členů  klubu               v  sekci  Naši  členové  a  jejich  psi . 

26.1.2014  V oddílu  Výbor  klubu , dopsán  dodatek  ke  stanovám  MSKS , schválený  výroční  členskou  schůzí  dne  12.1 2014

18.1.2014  Vloženy propozice  Stopařského závodu do sekce  závody , propozice a přihláška .

16.1.2014  doplněny  některé závody  do  akcí  klubu  na  1.pololetí

13.1.2014  Dopsán  kalendář  zkoušek  a  závodů  na  1.poletí  2014  do  Akce  klubu.

7.1.2014  Zapsán první úspěch naší členky v tomto roce do Úspěchů našich členů .

23.12.2013  Výroční  členská  schůze  2014  přidána  do  Akcí  klubu .

25.11.2013  Vložena  pozvánka  na  ukončení  roku  do  akcí  klubu .

9.11.2013  Doplněny  zkoušky  do ,, Úspěchů našich členů '' a  do  ,, Našich členů a jejich psů ''

2.11.2013  Přidány výsledky ze závodu o ,, Putovní pohár  starosty  města  Rajce - Jestřebí ''        do  Úspěchů  našich  členů   a  do  fotogalerie .Ostatní  foto  zde !

27.10.2013  Zapsány aktuality z 2. závodu JM ligy ,, Memoriálu Ivo Hermanna" do Úspěchů našich členů  fotogalerie . Foto  z celého závodu  ZDE !!!

23.10.2013  Pozvánka na poslední brigádu v tomto roce v sekci Brigády.

20.10.2013  Přidána pozvánka na brigádu do sekce brigády.

13.10.2013  Přidány  zkoušky  MZŘ - IPO  do  Úspěchů  našich  členů  a do  fotogalerie .

12.10.2013  Zapsány  zkoušky  NZŘ  do  Úspěchů  našich  členů  a  přidány  fotky  do  fotogalerie.                           Další  foto  zde!

11.10.2013  Doplněny zkoušky do Úspěchů našich členů.Poznámka Administrátora : prosím o včasné zasílání informací , aby nedocházelo k  měsíčnímu zpoždění. )

1.10.2013  Informace o zkouškách IPO z neděle 28.9.2013 zapsány do sekce Úspěchy našich členů

16.9.2013  Zapsány výsledky ze závodů a zkoušek  do Úspěchů našich členů . Foto ze závodu zde !

14.9.2013  Přidání propozice závodu o Putovní pohár starosty města Rajce - Jestřebí do sekce Závody - propozice , přihláška

9.9.2013  Informace o výběrové soutěži stopařů na M ČR a zkoušce podle NZŘ přidány do  Ůspěchů našich členů a Fotogalerie - Další foto zde !

7.9.2013   Doplněny podmínky uzávěrky na zkoušky do sekce zkoušky - přihlášky

26.8.2013  Pozor !  Přesunuta zkouška NZŘ z 7.9.2013 na 8.9.2013  Opraveno v Akcích klubu                     Z důvodu zkoušek v  nedělu  8.9.2013  pravidelný výcvik odpadá.

18.8.2013  Pozor !  Změna zkoušky IPO z 21.9.2013 na 29.9.2013  Opraveno v Akcích klubu

12.8.2013  Pozvánka na brigádu přidána do sekce Brigády.

9.8.2013   přidán výsledek našeho člena z ,,Klubové výstavy vítězů ČKNO¨ konané v Poličce                3.8-4.8.2013  do  Úspěchů našich členů.

2.8.2013  další vykonaná zkouška přidána do Našich členů a jejich psů a Úspěchů našich členů.

30.7.2013  přidal jsem do Úspěchů našich členů a dodal do Našich členů a jejich psů - vykonané zkoušky.

15.7.2013 přidána informace o M M ČKNO v Suchdole nad Odrou do Úspěchů našich členů.

21.6.2013  Plán akcí na druhé pololetí 2013 , přidán do sekce Akce klubu .

1.6.2013  Zkoušky  IPO  přidány do  Úspěchů našich členů   a   foto  do  fotogalerie . Další  foto na rajčeti IPO 1.6.2013

26.5.2013  Přidána brigáda do sekce  - Brigády  Seminář  s  Šimonou  Drábkovou  pro  nedostatek  zájemců  je  zrušen .

18.5.2013  Dány zkoušky do Úspěchů našich členů a fotky našich členů do fotogalerie.Další fotky na rajčeti zkoušky IPO 18.5.2013  

TOPlist