Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Řád cvičiště

Řád  cvičiště

Psovod :

Na cvičiště dochází pouze se zdravým psem,který nejeví známky nemoci a má platné očkování proti parvoviroze,vzteklině a psince (očkování je třeba prokázat předložením očkovacího průkazu.Vyjímku tvoří štěňata,kde je očkovaní podle věku.)

Ke psu se chová ohleduplně (nepřetěžuje ho a netýrá nepřiměřenými prostředky) nejen při výcviku,ale i mimo cvičiště a na veřejnosti.

Zodpovídá za škody způsobené svým psem (nutnost předložit výcvikáři potvrzení o pojíštění za škody způsobené psem.Může být zahrnoto v pojíštění domácnosti,případně samostatně - cena je cca 400 Kč.)

Neničí cvičební pomůcky a po výcviku je v pořádku vrací na původní místo.

Cvičiště a jeho zařízení udržuje v pořádku a čistotě,neničí zařízení a svým chováním zabraňuje vzniku škod na zařízení cvičiště.

Pomáhá dle svých možností a schopností při akcích pořádaných ZKO

Nevyužívá cvičiště a jeho zařízení ve svůj prospěch,na úkor druhých členů.

Psovod nepřivazuje psy k překážkám,stromům a pod.Odkládá je na určené místo do odkládacich kotců.

Pes neběhá volně bez dozoru po areálu cvičiště.Venčí se mimo areál cvičiště.               (V opačném případě je povinností psovoda , nečistotu neprodleně odstranit,)

Nechodí se svým pánem do klubovny.

Výcvikář , připadně člen výboru má právo vykázat z prostor cvičiště každého,kdo závažným způsobem poruší tento řád.

Na cvičiště mohou i háravé fenky,avšak s vědomím výcvikáře.( Jedná se o dobu pořádání závodů a zkoušek.)

 

TOPlist