Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Výbor klubu

Výbor  klubu

Předseda                Michal Hříbal          tel.721109176   Email :hribal.michal@seznam.cz

Jednatelka              Hana Šindelková    tel.702013737   Email :zoobox@seznam.cz

Výcvikář                 Rudolf Valla             tel. 776740112    Email : rvalla@seznam.cz

                              Jana Bezděková      tel. 608777049    Email : jana27@o2active.cz

Pokladník        ing. Miloslav Nečas        tel. 724093844                                                                                                                                     Email : miloslavnecas@seznam.cz  Hospodář               Jan Konečný    tel. 776043517  Email : konec.honza@seznam.cz

 

Revizní komise       Antonín Zemánek    tel. 608874133

                                Pavel  Horáček       tel. 776729663

                                Josef  Gazda          tel. 604293173

 

 

Stanovy  MSKS  -  ZDE !

 

Dodatek  ke  stanovám  MSKS  kynologického  klubu  Rajec - Jestřebí , schválený na  výroční  schůzi  dne  22.1.2017

1) Uznání  čestného  členství  po  desetiletém  působení  bez  přerušení a vykonané práce nad rámec pro klub , nezúčastňuje  se  výcviku. Navrhuje výbor klubu .

2) Sponzorský  dar  ve  výši  2000 Kč , uhrazený  do  1. čtvrtletí , odpouští  se  brigádnické  hodiny.

3) Brigádnické  hodiny  za  příslušný  rok  se  hradí  zálohově  v  termínu  klubových  příspěvků  za 1 hod. / na  měsíc / 100 Kč -  celkem  1200 Kč  za  kalendářní  rok ( hradí  se  poměrná  část  ke  dni  počátku  členství  v  klubu ). Záloha  je  rozdělena  na  dvě   části  a  to : 60 Kč  splatných  současně  s  klubovými  příspěvky  a  doplatek  40 Kč. v  případě  neodpracování  počtu   stanovených  hodin.  Povinnost  člena  je  odpracovat  1 hod. měsíčně  to  je  12 hod. ročně.  V  případě  neodpracovaných  hodin  je  člen  povinen  uhradit  sankci  100 Kč.  za  1 hod.   Tuto  částku  musí  uhradit  s  členskými  příspěvky  následujícího  roku. Po  odpracování  povinných  hodin , může  být  záloha  vrácena , nebo  převedena  na  další  rok. Brigádnické  hodiny  nelze  mezi  členy  převádět , rovněž  se  nepřevádí  do  dalšího  roku.

4) Členové  do  18. roků  hradí  polovinu  výše  příspěvků.

5) Pro  členy  je  možné  zapůjčení  klubovny  na  soukromé  akce ( dobrovolný  příspěvek ) Nutná  úhrada  spotřebovaných  pohonných  hmot  el. agregátu. Člen , který  využije  klubovnu , odpovídá  za  veškeré  způsobené  škody.  Zapůjčení  je  možné  po  dohodě  s  hospodářem.

       

6) Poplatky  a  příspěvky :

Kurz : 1000 Kč / hodnota  výcvikového  kurzu  pro  začátečníky  v  trvání  10 hod. /                Absolvování  kurzu  je  jednou  z  podmínek  přijetí  za  člena  klubu .

Akce konané za přítomnosti minimálně tří členů našeho klubu jsou zdarma. Pokud se naši členové akce nezůčastní , je možné cvičiště použít za poplatek 500 Kč. 

V  případě  přestupu  z  jiného  klubu ( již  člen  MSKS ) příspěvek  500 Kč.

Jednorázový  vstup  člena  ( neplatí  při  přestupu  z  jiného  klubu  MSKS )  500 Kč.

Pravidelný  roční  příspěvek :  400 Kč. a  příspěvek  MSKS - 80 Kč. , celkem  480 Kč.

Záloha  na  brigádnické  hodiny - Viz. bod  3

7) Hostování : člen  jiného  klubu  s  platným  průkazem  MSKS  hradí  500 Kč.  ročně. Má  stejné  práva  a  povinnosti  jako  člen ( včetně  odpracování  brigádnických  hodin ) , ale  nemá  právo  hlasování .

8) V  případě  neuhrazení  poplatků  na  následující  rok  v  termínu  do  31.12.roku  působení  člena , členství  v  klubu  zaniká.  ( Tolerance  do  data  konání  výroční  členské  schůze . ) Vyjímky  individuálně  řeší  výbor . ( nemoc , atd. ) 

9) Příspěvek  klubu  za  účast  člena  na  závodech  mimo  klub  se ruší. Při  závodu  pořádajícím  klubem , hradí  člen  polovinu  startovného .

10) Na  školení  figurantů , výcvikářů  a  pod. jsou  členové  delegováni  klubem.

 

 

TOPlist